لیست مقالات پذیرفته شده همایش

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ | ۲۰:۱۰ کد : ۵۷۹۲ همایش‌های دانشگاه
تعداد بازدید:۳۲۱
بسمه تعالی همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی نتیجه نهایی ارزیابی مقالات بر اساس جمع بندی نظرات محترم کمیته علمی همایش از مجموعه 210 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش، مقالات زیر امتیازات لازم را جهت چاپ در مجموعه مقالات کسب نموده اند. نکته 1. شایان ذکر است مقالاتی که امتیازات لازم جهت سخنرانی کسب نموده اند، براساس نظر کمیته علمی همایش متعاقبا اعلام خواهد شد.

عنوان مقاله

نویسندگان

1.       بررسی جنبه فقهی و حقوقی تغیر کاربری موقوفات

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

نجمه زکی خانی

2.       وقف وتشکیل سرمایه در بازارهای مالی

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

سوسن جعفری

3.      معیارهای وقف در اسلام ؛ نوشته فاطمه لمبرا و جرارد رینر

احمدعلی کاظم زاده

محمد علائی آرانی

4.       نقش وقف در توسعه و عدالت اجتماعی

بهنام صحرانورد

بهراد اسدی

5.      وقف نهاد اجتماعی با کارکرد ترمیمی و میانداری یا میرا

تقی آزاد ارمکی

 

6.       نگاهی اجمالی به کارکردهای وقف دوران معاصر در کاشان

جواد دقیق

7.      وضعیت حقوقی"وقف اموال توسط اشخاص حقوقی در حقوق ایران

حسین زارع شعار،

8.      واکاوی بستر  و گستره وقف در یهودیت با  تأکید بر عهـد عتیـق

حسین حیدری

خـدیجه کـاردوسـت

9.       سنت وقف در تصوف

حسین قربانپور

10.     بررسی فقهی و حقوقی بیع موقوفه و تبدیل آن

حسین نمازی فر ، نقی میرزایی

11.     جایگاه فرهنگ وقف در آموزه های دینی ما

 

حمید رحیمی

علی یزدخواستی

12.    ماهیّت حقوقی وقف با رویکردی بر وقف دانشگاه

 حمید مسجدسرایی

 مارال  دادخواه

13.   کنکاشی فقهی حقوقی در « استبدال موقوفات»

حمید مسجدسرایی/خالد نبی نیا

14.    تبیین رویکرد فرهنگی _ اجتماعی نهاد وقف

 

حمیدرضا صالحی

15.   آسیب شناسی فرهنگ وقف با استفاده از  سنت

حمیدرضا فهیمی تبار

16.    وقف و توسعه فیزیکی-اقتصادیشهر ( نمونه موردی شهر قیدار نبی (ع()

رقیه عباسی

اسد نصیری

17.   مقایسه نهاد وقف در ایران و تراست در انگلستان

 

زینب پروری آرانی

سید سعید حسینی زاده آرانی

زهرا پروری آرانی

18.   جامعه شناسی وقف

ستار صادقی ده چشمه

19.    جواز بیع و تبدیل وقف در حقوق ایران

 

سعید قماشی

محدثه آخوندزاده آرانی

20.   


نظر شما :