همایش‌های دانشگاه

قطعنامه همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران

همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه از سراسر کشور و با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم جناب آقای دکتر ساداتی نژاد و ریاست و معاونین دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب

لیست مقالات پذیرفته شده همایش

بسمه تعالی همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی نتیجه نهایی ارزیابی مقالات بر اساس جمع بندی نظرات محترم کمیته علمی همایش از مجموعه 210 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش، مقالات زیر امتیازات لازم را جهت چاپ در مجموعه مقالات کسب نموده اند. نکته 1. شایان ذکر است مقالاتی که امتیازات لازم جهت سخنرانی کسب نموده اند، براساس نظر کمیته علمی همایش متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب