محورها

محورهای همایش

 ابعاد دینی و حقوقی وقف

   ابعاد اجتماعی و فرهنگی وقف

وقف و آموزش عالی

 - وقف در قرآن

 - فرهنگ وقف در سنت و سیره معصومین (ع)

 - وقف در فقه و حقوق اسلامی

 - وقف و ادیان

 

 - نقش و اهداف واقفین در مصارف موقوفات   

- جنبه های دینی و حقوقی تغییر کاربری موقوفات

- راهکارهای گسترش وقف

 - وقف و توسعه فرهنگی

 - وقف و توسعه اجتماعی

 - وقف و توسعه انسانی

 - وقف و رفاه اجتماعی

 - وقف و عدالت اجتماعی- وقف و گروه های اجتماعی

 - آسیب­ شناسی اجتماعی- فرهنگی وقف

 - وقف و کارآفرینی

- وقف و نیازهای جامعه

 - نقش خیرین در توسعه فرهنگ وقف در آموزش عالی

 - وقف و توسعه آموزش عالی

 - نقش دانشگاه در فرهنگ سازی وقف

 - وقف در اسناد موقوفات آموزش عالی - موقوفات علماء و دانشمندان

 - فرهنگ وقف در آموزش عالی

 - نقش وقف در ترویج آموزش

 - مطالعه تاریخی وقف در آموزش

ابعاد تربیتی و روانشناختی وقف

 ابعاد اقتصادی وقف

ابعاد تاریخی، هنری و ادبی وقف

 - وقف و شیوه های تربیتی

 - وقف و کیفیت زندگی

 - آثار روانی و تربیتی وقف

 - انگیزه­های روانی و شخصیتی وقف

- عوامل انگیزشی مؤثر در ترغیب افراد به وقف

 - اهداف وقف از دیدگاه واقفین

 

- ویژگی­های شخصیتی و رفتاری واقفین

 - وقف و تشکیل سرمایه در بازار مالی

 - وقف و توسعه اقتصادی

 - وقف در اقتصاد اجتماعی

 - آسیب شناسی اقتصادی وقف

 - وقف در آیینه شعر و ادب

 - وقف در ایران باستان

 - تحولات وقف در گذار تاریخی ایران

- سنت وقف در شهرسازی و معماری

 - وقف و حفاظت از آثار فرهنگی و هنری

 - تجربه وقف در کشورهای جهان (تجارب جهانی وقف)

 - تحلیل وقف ­نامه­ های آموزش عالی         

 - تحلیل وقف نامه­ های منطقه کاشان

 - بازتاب تاریخی، فرهنگی و اجتماعی وقف نامه­ ها

 - وقف نامه­ های مدارس و حوزه­ های علمیه

 - جایگاه تاریخی و اجتماعی وقف

        از پژوهشگران، صاحبنظران و دانشجویان برای شرکت و ارائه مقاله، دعوت به عمل می‌آید تا مقاله‌های خود را حول محورهای پیشنهادی همایش ارسال نمایند. شایان توجه است سایر محور های ذکر نشده اما مرتبط با موضوع نیز قابل بررسی است.