فراخوان مقاله

همایش ملی وقف

با تأکید بر آموزش عالی ایران

اهداف همایش

-        وقف در اسلام و ایران

-        شناسایی مبانی علمی وقف و مسایل آن

-        ترویج فرهنگ وقف و تجلیل از خیرین آموزش عالی

-        تعمیق و گسترش سنت وقف در آموزش عالی

-        تبیین ابعاد فقهی و حقوقی وقف

-        تبیین ابعاد اجتماعی و فرهنگی وقف

-        چالش­های فرهنگی و حقوق وقف در ایران


محورهای همایش

-        وقف و آموزش عالی

-        ابعاد فقهی و حقوقی وقف

-        ابعاد اجتماعی و فرهنگی وقف

-        ابعاد تربیتی و روانشناختی وقف

-        ابعاد اقتصادی وقف

-        ابعاد تاریخی، هنری و ادبی وقف


تاریخ های مهم

زمان: سه شنبه اول اسفند 1391

مکان: کاشان، دانشگاه کاشان، تالار آزادی

مهلت ارسال چکیده مقالات: 1391/09/01

مهلت ارسال اصل مقالات: 1391/10/15


ویژگیهای کنفرانس

مقالات برتر در چهار ویژه ­نامه مجلات علمی و پژوهشی آموزش عالی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، حدیث­ پژوهی و میراث جاودان به چاپ خواهد رسید


اطلاعات ارتباطی

نشانی دبیرخانه:

کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی دبیرخانه همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی در ایران

شماره تلفن: 03615912791    - 09131633515                                 

دورنگار:  03615912777

رایانامه
waqf@kashanu.ac.ir

وبگاه

http://waqf.kashanu.ac.ir

 

 

برای ارسال مقاله در این کنفرانس از اینجا شروع کنید.